drone-1245980_1280

Czyste Powietrze: Jak uzyskać dotację? To warto wiedzieć!

Potwierdzone już zmiany w Programie Czyste Powietrze, bezpośrednio wpływają na beneficjentów! Jak na nowych zasadach uzyskać dotację w programie? To warto wiedzieć! Podział beneficjentów, poziomy dofinansowania, czy maksymalne kwoty możliwe do uzyskania. Dotacja – krok po kroku.

Cel programu Czyste Powietrze pozostał niezmieniony. Chodzi o to, by zlikwidować w Polsce smog, razem z 3 milionami przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Zmiany wprowadzone w programie mają ułatwić beneficjentom uzyskanie dotacji.  Krótszy czas rozpatrywania, możliwość uzyskania dotacji na zakończone przedsięwzięcie czy też możliwość składania wniosków online przez stronę WFOŚiów. To warto wiedzieć!

Podział beneficjentów

Podobnie jak w poprzedniej edycji programu, beneficjent to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W przypadku współwłasności otrzymanie dofinansowania jest możliwe pod warunkiem przedłożenia zgody pozostałych współwłaścicieli.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów. Pierwszą z nich stanowi grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższony poziom dofinansowanie

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Maksymalny poziom dotacji

  • Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła wynosi nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł.

Co więcej, jako połączenie programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na fotowoltaikę.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.
Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 10 000 zł.

  • Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Dodatkowo, dotacja w grupie z podwyższonym poziomem dofinansowania może być uzupełniona o pożyczkę z gminy jako uzupełnienie dotacji dla najuboższych beneficjentów.

Udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.