1 000 000 DRZEW DLA POLSKI

Zone Energy po raz pierwszy realizuje program „MILION DRZEW DLA POLSKI”, którego celem jest szerzenie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do sadzenia drzew jak i ochrony środowiska naturalnego.